Stable carbon isotope fractionation of organic cyst-forming dinoflagellates: evaluating the potential for a CO2 proxy

Mirja Hoins, Dedmer B. Van de Waal, Tim Eberlein, Gert-Jan Reichart, Björn Rost, Appy Sluijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Stable carbon isotope fractionation of organic cyst-forming dinoflagellates: evaluating the potential for a CO2 proxy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Chemical Compounds