Stagonosporopsis spp. associated with ray blight disease of Asteraceae.

N. Vaghefi, S.J. Pethybridge,, R. Ford, M.E. Nicolas, P.W. Crous, P.W.J. Taylor

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  54 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)675-686
  TijdschriftAustralasian Plant Pathology
  Volume41
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2012

  Citeer dit