Stakingen in kaart: Mapping strikes

Onderzoeksoutput: Niet-tekstuele vormWebsiteWetenschappelijk

Samenvatting

Visualization of labour conflicts on world map in the historical boundaries from 1927 to 2008. It shows:
- the number of strikes and lockouts combined
- the number of participants
- the number the working days lost because of these conflicts
An index relates these three indicators to the population number per country.
Apart from the international data there is visualization of data on a national scale avallable (Netherlands).
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 20 jan. 2015

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Stakingen in kaart: Mapping strikes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit