Standard Dutch with a regional accent. A study of the influence of regional background on the evaluation of regional accents

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftGéolinguistique
Volume14
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit