Standardised disturbance of the optical coherence tomography signal has varying effects on the scan quality assessment when comparing four devices.

P.H. Kok, H.W. Van Dijk, M. Stehouwer, T.J.T.P. van den Berg, R.O. Schlingemann, F.D. Verbraak

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1484-1485
TijdschriftBritish Journal of Ophthalmology
Volume97
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit