Standardized methods to rear high-quality Galleria mellonella larvae for the study of fungal pathogens

Auke W. de Jong, Dennis van Veldhuizen, Astrid T. Groot, Ferry Hagen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1073-1080
TijdschriftEntomologia Experimentalis et Applicata
Volume170
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusGepubliceerd - dec. 2022

Citeer dit