Standen zonder landsheer. De vorming van een standenvertegenwoordiging in Friesland in de vijftiende eeuw

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)105-116
TijdschriftJaarboek
Volume37
Nummer van het tijdschriftDe Nederlanden 'Extra Muros'
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit