Standplaats Washington: Collections as a Service

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

15 Downloads (Pure)

Samenvatting

Dankzij een EHRI-fellowship verbleef Marjo Bakker (NIOD) de gehele maand september 2018 in Washington. Hier deed ze onderzoek naar ‘Collections as a service’ bij het United States Holocaust Memorial Museum. Een paar bevindingen.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)38
Aantal pagina's1
TijdschriftIP. Vakblad voor informatieprofessionals
Volume22
Nummer van het tijdschrift7
StatusGepubliceerd - okt 2018

Citeer dit