State of the Field: Digital History

C.A. Romein (Co-auteur), Max Kemman, Julie M. Birkholz, James Baker, Michel de Gruijter, Thorsten Ries, Albert MEROÑO‐PEÑUELA , Ruben Ros, Stefania Scagliola

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

11 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'State of the Field: Digital History'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities