States of transition. Modernisation, performance and meaning of state and authority in the era of decolonisation. A report on the Encompass Programma 2009 Conference in Medan, Sumatra, January 6-8, 2009.

P. Romijn, R. Raben

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)83-91
TijdschriftItinerario
Volumexxxviii
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit