Statistical testing in transcriptomic-neuroimaging studies: A how-to and evaluation of methods assessing spatial and gene specificity

Yongbin Wei, Siemon C de Lange, Rory Pijnenburg, Lianne H Scholtens, Dirk Jan Ardesch, Kyoko Watanabe, Danielle Posthuma, Martijn P van den Heuvel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

23 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Statistical testing in transcriptomic-neuroimaging studies: A how-to and evaluation of methods assessing spatial and gene specificity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences