Steeds maar weer die jongerentaal

L. Cornips, V. de Rooij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

670 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)13-14
TijdschriftNRC Handelsblad
StatusGepubliceerd - 19 nov. 2012

Citeer dit