Steering crop yields, soil nitrogen processes and the microbiome in tropical agriculture system: The role of forage grass cover crops

L. Momesso*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Steering crop yields, soil nitrogen processes and the microbiome in tropical agriculture system: The role of forage grass cover crops'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology