Steering microbiomes by organic amendments towards climate-smart agricultural soils

K. Brenzinger (Co-auteur), Ohana Y.A. Costa, Adrian Ho, Guusje Koorneef, Bjorn J.M. Robroek, Douwe Molenaar, Gerard Korthals, Paul Bodelier

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

50 Downloads (Pure)

Zoekresultaten