Steering root microbiomes of a commercial horticultural crop with plant-soil feedbacks

H. Ma, A.M. Pineda, Emilia Hannula, A.M. Kielak, Syahida Nindya Setyarini, T.M. Bezemer (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

23 Citaten (Scopus)
196 Downloads (Pure)

Zoekresultaten