Steering root microbiomes of a commercial horticultural crop with plant-soil feedbacks

H. Ma, A.M. Pineda, Emilia Hannula, A.M. Kielak, Syahida Nindya Setyarini, T.M. Bezemer (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

23 Citaten (Scopus)
202 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Steering root microbiomes of a commercial horticultural crop with plant-soil feedbacks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Earth & Environmental Sciences