Steering soil microbiomes to suppress aboveground insect pests

Ana Pineda (Co-auteur), Ian Kaplan, T. Martijn Bezemer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

532 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Steering soil microbiomes to suppress aboveground insect pests'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology