Steering the soil microbiome by repeated litter addition

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

71 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Steering the soil microbiome by repeated litter addition'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences