Stefanie Beghein, Bruno Blondé & Eugeen Schreurs, Musical Cultures and Urban Societies in the Southern Netherlands and Beyond, c. 1650-1800, Leuven 2013

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

38 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Artikelnummer82
TijdschriftBMGN - Low Countries Historical Review
Volume129
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit