Stem-cell-based therapy and lessons from the heart.

R. Passier, L.W. van Laake, C.L. Mummery

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

480 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Stem-cell-based therapy and lessons from the heart.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology