Stem cell-derived organoids and their application for medical research and patient treatment

Sina Bartfeld, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

135 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Stem cell-derived organoids and their application for medical research and patient treatment'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds