Stem cell reprogramming: blood, neurons, and beyond

Catherine Robin, Thierry Jaffredo, Holm Zaehres

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3241-3243
Aantal pagina's3
TijdschriftFEBS Letters
Volume593
Nummer van het tijdschrift23
DOI's
StatusGepubliceerd - dec. 2019

Citeer dit