Stem cell self-renewal in intestinal crypt

B.D. Simons, H. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Stem cell self-renewal in intestinal crypt'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences