Stem cell signaling. An integral program for tissue renewal and regeneration: Wnt signaling and stem cell control

Hans Clevers, Kyle M Loh, Roel Nusse

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1016 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Stem cell signaling. An integral program for tissue renewal and regeneration: Wnt signaling and stem cell control'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences