Stem cells and cancer of the stomach and intestine

R.G.J. Vries, M. Huch, H. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Stem cells and cancer of the stomach and intestine'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences