Stem cells, asymmetric division and cancer.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

143 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1027-1028
TijdschriftNature Genetics
Volume37
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit