Stem cells, self-renewal, and differentiation in the intestinal epithelium.

L.G. van der Flier, H. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Stem cells, self-renewal, and differentiation in the intestinal epithelium.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences