STEM CELLS. What is an adult stem cell?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

110 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1319-20
Aantal pagina's2
TijdschriftScience Magazine
Volume350
Nummer van het tijdschrift6266
DOI's
StatusGepubliceerd - 11 dec. 2015

Citeer dit