Stem traits, compartments, and tree species affect fungal communities on decaying wood

Shanshan Yang*, Lourens Poorter, Eiko Kuramae, Ute Sass-Klaassen, M.F.A. Leite, Ohana Y.A. Costa, George Kowalchuk, Johannes H.C. Cornelissen, Jurgen Van Hal, Leo Goudzwaard, Mariet M. Hefting, Richard S.P. Van Logtestijn, Franck J. Sterck

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Stem traits, compartments, and tree species affect fungal communities on decaying wood'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences