Stemphylium revisited

J.H.C. Woudenberg, B. Hanse, G.C.M. van Leeuwen, J.Z. Groenewald, P.W. Crous

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Stemphylium revisited'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences