Stepfamily Effects on Early Home‐Leaving: The Role of Conflict and Closeness

L. van den Berg, M. Kalmijn, T. Leopold

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Stepfamily Effects on Early Home‐Leaving: The Role of Conflict and Closeness'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Social Sciences