Stepparental Support to Adult Children: The Diverging Roles of Stepmothers and Stepfathers

K. van Houdt, M. Kalmijn, K. Ivanova

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

16 Citaten (Scopus)
43 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Stepparental Support to Adult Children: The Diverging Roles of Stepmothers and Stepfathers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Arts & Humanities