Stereotypen van ouderen als bron van leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftVersvak.nl
Nummer van het tijdschrift27
StatusGepubliceerd - 12 dec 2015

Citeer dit