Sterfte door hongerwinter en oorlog

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

61 Downloads (Pure)

Samenvatting

In de collectieve herinneringen aan de Nederlandse slachtoffers van de Duitse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog staan vooral twee gebeurtenissen centraal: de gruwelijke vervolging van de Joodse bevolking en de beruchte hongerwinter. Hoewel de hongerwinter zich voornamelijk beperkte tot het verstedelijkte westen van Nederland, is het een overheersend beeld geworden van het lijden van de bevolking in de aanloop naar de bevrijding. Toch vielen er in de zware strijd om de bevrijding van Nederland ook aanzienlijke aantallen burgerslachtoffers buiten het westen van het land, een vaak onderbelicht aspect van het laatste oorlogsjaar.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)3-4
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume33
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit