Steun voor Sinterklaas? Immaterieel erfgoed, UNESCO en de plaatselijke sinterklaasintocht

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

222 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)37-45
Aantal pagina's9
TijdschriftVolkscultuur Magazine
Volume3
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit