Stijlbreuk in de Ferguut: Stylometrische heroverwegingen bij een auteurskwestie

Theo Meder, Gosse Bouma, Hannah Mars, Trudy Havinga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)87-100
Aantal pagina's14
TijdschriftQueeste: tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden
Volume25
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 01 aug. 2019

Citeer dit