‘Still lonely after all these years? Contemporary development in the “three Guianas”’

R.M.A.L. Hofte, Matthew Bishop, Peter Clegg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)83
Aantal pagina's113
TijdschriftCaribbean Studies
Volume43
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit