Stille tochten als Civil Religion. De publiek-rituele omgang met de traumatische dood

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

66 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)27-30
TijdschriftSimulacrum. Tijdschrift voor Kunst en Cultuur
Volume17
Nummer van het tijdschriftNovember
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit