Stimulation of decomposition of Spartina angelica leaves by the bacterivorous marine nematode Diplolaimelloides bruciei (Monhysteridae)

R. Alkemade, A. Wielemaker, M.A. Hemminga

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)267-278
  TijdschriftJournal of Experimental Marine Biology and Ecology
  Volume159
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit