Stimulation of the circadian timing system is effective in the treatment of sleep-wake rhythm disturbances in aging and Alzheimer patients

E.J.W. van Someren, E.J.A. Scherder, C. Lijzenga, M. Mirmiran, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

33 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelSleep-Wake Research in the Netherlands
UitgeverijDutch Society for Sleep-Wake Research
Pagina's99-103
Volume8
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit