Stimulation of vegetation growth on raised coastal fore-dune ridges

W.H. Van der Putten, W.J.M. Van Gulik

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)198-201
  TijdschriftNetherlands Journal of Agricultural Science
  Volume35
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 1987

  Citeer dit