Stimulus blanking reveals contrast-dependent transsaccadic feature transfer

Lukasz Grzeczkowski, Heiner Deubel, Martin Szinte

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

56 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Stimulus blanking reveals contrast-dependent transsaccadic feature transfer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences