'Stinswieren voor 1400' en 'Stinzen en adelshuizen voor 1550'. GIS-laag met 548 stins-locaties in Cultuurhistorische kaart (CHK)

P.N. Noomen

Onderzoeksoutput: Boek/RapportScholarly text edition

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Plaats van productieLeeuwarden
UitgeverijProvincie Fryslân
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit