Stinzen in middeleeuws Friesland: een voorlopige inventarisatie (versie 1 juni 2009). CD, behorend bij: De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners

P.N. Noomen

Onderzoeksoutput: Niet-tekstuele vormDatabaseWetenschappelijk

Originele taal-2Niet gedefinieerd
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit