Stockholms Enskilda Bank, German Bosch and IG Farben : a short history of cloaking

G.H. Aalders

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)26-50
TijdschriftScandinavian Economic History Review
DOI's
StatusGepubliceerd - 1989

Citeer dit