Stoichiometric regulation of phytoplankton toxins

D.B. Van de Waal, V.H. Smith, S.A.J. Declerck, E.C.M. Stam, J.J. Elser

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

282 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Stoichiometric regulation of phytoplankton toxins'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology