Stoichiometric Traits Vary Widely Within Species: A Meta-Analysis of Common Garden Experiments

Kimberley D. Lemmen (Co-auteur), Orpheus M. Butler, Thomas Koffel, Seth M. Rudman, Celia C. Symons

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

55 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Stoichiometric Traits Vary Widely Within Species: A Meta-Analysis of Common Garden Experiments'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology