Stomach contents and stable isotopes confirm ontogenetic diet shifts of Nile perch, Lates niloticus, in southern Lake Victoria

I.J.M. Cornelissen (Co-auteur), J. Vijverberg, André van den Beld, N.R. Helmsing, J. A. J. Verreth, L.A.J. Nagelkerke

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

258 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Stomach contents and stable isotopes confirm ontogenetic diet shifts of Nile perch, Lates niloticus, in southern Lake Victoria'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences