Storia del lavoro: un futuro globale?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)
208 Downloads (Pure)
Originele taal-2Italiaans
Pagina's (van-tot)159-168
Aantal pagina's9
TijdschriftContemporanea: rivista di storia dell'800 e del '900
Volume16
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit