Straattaal: processen van naamgeving en stereotypering

L. Cornips, V. de Rooij, B. Reizevoort

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

718 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)123-136
TijdschriftToegepaste Taalwetenschap in Artikelen
Volume76
Nummer van het tijdschrift5 (2)
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit